Vi leverer følgende tjenester

Nettanalyse

Nettanalyse på høyspenningsnivå og lavspenningsnivå. Analysen kan være basert på den norske normen FOL, eller EN 50160, interne normer.

Nettanalysen baserer seg på bruk av EG4K

Kurs

Vold Engineering har kurs opplegg og erfaring til å gjennomføre kurs for industri og everk innen feltene:

 • Effektkvalitet, med Nettanalyse og diagnose
 • Næringskunder som forurenser nettet eller har lav cos fi
 • Energi-reduksjonskostnader ved hjelp av patentert thyristor koblende kondensatorbatteri

Konsulenttjenester

Vold Engineering tar på seg de fleste type oppdrag innen energi optimalisering of effektivisering for industri. Eksempler på dette kan være:

 • Rådgivning der kunden har flere abonnement som man ønsker å samle til ett.
 • Rådgiving i sammenheng med vurdering og innføring av topp -effektstyring.
 • Utarbeide nettsider for everk, rettet mot næringskunder.

Vi hjelper everk og industri med

Nettmåling med analyse

Nettanalyse på høyspenningsnivå og lavspenningsnivå er basert på den nye norske forskriften FOL, Europanormen EN50160 eller andre forskrifter.

Nettmålingen gjennomføres med enten

 • fast installert utstyr -eller
 • bærbart utstyr.

Analysen har til hensikt å kontrollere at nettspenningskvaliteten er tilfredsstillende, -
hvis ikke , hvilke parametere som forårsaker avvik fra kvalitetskrav.

Hvis det er avvik fra kvalitetskrav, skal analysen være så bredspektret at det er mulig å fastslå årsak til avviket , samt i de fleste tilfelle anbefale nødvendige tiltak for å gjenopprette spenningskvaliteten.


Måling for å kontrollere cosф i industrinett

Wattmetrisk måling på lavspenningssiden av transformator for å undersøke den totale belastningen for derved å bestemme effektfaktor og andel av overharmoniske frekvenser.

Ved spesielle forhold kan det være behov for å måle enkelte maskiner som forårsaker hurtige belastningslastendringer.

En nøye analyse vil avgjøre hvilken størrelse og type kondensatorbatteri som skal benyttes - og om det er behov for aktive eller passive filtre.

Kurs

Vold Engineering AS har kursopplegg og erfaring til å gjennomføre kurs for
Industri og everk.

 • Spenningskvalitet, Måling med Nettanalyse. Kurs sammen med SINTEF Helge Seljeseth
 • Måling av overharmoniske frekvenser, tiltak for å fjerne/sterkt redusere forurensing.
 • Måling av effektfaktor, overharmoniske frekvenser, spenningsdipp