TJENESTER VI TILBYR

  • Idriftsettelse av spenningskvalitetsinstrument
  • Kalibrering av spenningskvalitetsinstrument
  • Nettanalyse

 

Nettanalyse

Nettanalyse på høy- og lavspenningsnivå kan være basert på FOL, den europeiske normen EN 50160, eller interne normer.   Tjenesten baserer seg på bruk av G4K til datalogging, enten med fast installert eller med bærbart utstyr.

 

Analysen har til hensikt å kontrollere at nettspenningskvaliteten er tilfredsstillende, og eventuelt fastslå hvilke parametere som forårsaker avvik fra kvalitetskravene.  Analysen tar også sikte på å fastslå årsak til avviket og anbefale nødvendige tiltak for å gjenopprette spenningskvaliteten.