Vold Engineering AS

Vi har et løst samarbeide med MR Maschienenfabrik Reinhausen

Produsent av høykvalitets-lasttrinnkoblere,

LS-tavler, Kondensatorbatterier for HS og LS anlegg. Aktive filtere.


Vold Engineering AS

Representerer følgende bedrifter

Elspec Ltd

www.Elspec-ltd.com

Kompensasjonsanlegg

Elspec er en verdensledende leverandør av thyristorkoblende (hurtigkoblende) kondensatorbatterier.

Anvendelsesområder: Hurtige, store lastendringer,( punktsveisemaskiner, heiser, kraner og andre spesielle forbrukere.)

Reduserer startstrømmer for motorer (MS eller LS)

I tillegg:normal kompensasjon av store, induktive forbrukere.

Fordeler med selvstyrt,thyristorkoblende kondensatorbatteri: transientfri kobling. Koblingstid fra
10ms-30ms Equalizer

Kan med fordel brukes i samband med pre-trigger.

30ms-3sekund, Activar


Nettanalyse
ELSPEC Ltd har utviklet verdens ledende nettanalyseinstrument som bl.a. lagrer periode for periode opp til 4 strøm og 4 spenning målinger opp til et år. Dette ved hjelp av en komprimeringsmetode som er patentert.

EG4420 og EG4430 Dette er av høy verdi for everk og industri som nøye kan dokumentere hva som har skjedd på nett-siden så lenge apparatet har vært i drift.

EG4500. Det bærbare nettanalyseapparatet, med kvalitet som tilhører EG4430, leveres med flexisløyfer for strømmåling. Måler AC og DC. Det kan leveres med laptop, ferdig med SW integrert. Det leveres i en bærebag som rommer det som hører til analysatoren. Nettanalysator G4410,G4420 og G4430

G4420/30 er beregnet for fastmontasje i

  • Kvalitetsleverandør av Nettanalysatorer, som lagrer 4 spenning, opp til 6 strøm, periode for periode opp til et år.
  • Nøyaktighet : bedre enn 0,1 %. Apparatet arbeider uten nødvendig grensesetting.
  • Gir ut protokoll når den valgte forskriften ikke overholdes.
  • Gir ut FOL rapport over 1 år, (ved behov over kortere tid.)


Digital Fault Recorder.

Samme kvalitet som G4500 eller G4430. DFR har 16 innganger, eks. 8 strøminnganger, 8 spenningsinnganger. DFR kan, som G4420/30 beregne avstand til feilsted.


FRAKO KONDENSATOREN UND ANLAGENBAU GmbH

www.frako.de

Frako er Tysklands største produsent av lavspennings kondensatorer og kondensatoranlegg. Frako har levert produkter til industri og everk over hele Europa siden 1928. Kondensatoranleggene er selvregulerende, kontaktorkoblende, eller styrte, thyristorkoblende kondensatoranlegg. I tillegg har FRAKO utviklet et system for effektstyring for industri/sykehus for derved å redusere effektleddet i nettleien. (15 -20 %)

Weyler-KompensationsSysteme www.wk-sys.de

Kompensasjonsanlegg, kontaktorkoblende såvel som thyristor-koblende. Ls- Tavler

Gjennomtenkt konstruksjon, vedlikehold fra døråpning.

.