Vi har et samarbeide med MR Maschienenfabrik Reinhausen

med sitt omfattende program - med hovedvekt på Trinnkoblere særlig da Vakuum trinnkobler.

Men også tilleggsutstyr, reservedeler for alt levert utstyr.

Også kompensasjonsanlegg for høy og lavspenning.

Nyhet: distribusjons-transformator med integrert trinnkobler

Måleutstyr for Nettanalyse fra ELSPEC LTD.

Med produktfamilien G4k. Klasse A. Nær ubegrenset lagerkapasitet på grunn av patentert komprimeringsmetode.

G 4430/G4420 lagrer periode for periode strøm og spenning , slik at man ikke er avhengig av å sette grenseverdier. Alle parametre blir lagret, og man kan i ettertid gå tilbake i tidsforløp og man kan se hvordan feil kan oppstå, eller hvordan feil andre steder i nettet påvirker det relevante målestedet.

Måleinstrumentene tilfredsstiller de krav som NVE stiller til utstyr som skal måle i henhold til FOL, og som skal gi utskrifter og informasjon når grenseverdiene angitt i FOL avvikes.
Bruksområde

Everk
fast installert eller

bærbart
Industri
fast installert eller

bærbart

G 4420/ 30 gir all nødvendig informasjon for å overvåke nettet til enhver tid, i etterkant kan instrumentet gi nøyaktig hendelsesforløp i tiden før hendelsen, under hendelsen og etterpå.

G4430-G4420.gif
Skap.gif G4410.gif
G 4430/G4420
Utendørs oppstilling G 4410

Bærbar utførelse, EG 4500

Vesentlig er kommunikasjonsmuligheter, sampling 1024 samplinger/periode, klasse A, Internminne: 32GB

bilde.jpg

Komplett utstyr inkluderer

1 G4500 Bærbar enhet + Power kabel

4 Fleksible strømsløyfer

4 Spenningsklemmer

Installasjons CD + Brukermanual

Tilleggsutstyr

Mobilt analyse-laboratorium (MiniPC) med full PC funksjon

BæreveskeVold Engineering AS representerer også:

Fasekompenserende og spenningskontrollerende produkter.


FRAKO Kondensatoren- und Anlagenbau, GmbH

bilde1.jpgKondensatorer og kompensasjonsanlegg:
Vold Engineering AS representerer det tyske selskapet FRAKO Kondesatoren - und
Anlagenbau GmbH.
Denne bedriften er Tysklands ledende produsent av kondensatorer og kondensatorbatterier,
integrert som flertrinnede ,selvjusterende anlegg.
Bedriften leverer kvalitetskondensatorer til egne og andre anleggsbyggere.

Levetiden til FRAKOs kvalitets kondensatorer forventes å overstige 20 år under forutsetning
at kondensatorene utstyres med drossel for å redusere faren for resonansfrekvens
(forårsaket av resonansfrekvens mellom svingekretsen kondensatorbatteri og trafo samt
størrelse på eventuelle overharmoniske frekvenser.)

Levetiden er sterkt avhengig av temperatur, nedstøving, skjevlast og overharmoniske spenningsverdier

I hovedsak leverer bedriften kontaktorkoblende kondensatorbatterier med eller uten
drossel, men de har i den senere tid også startet leveranse av thyristorkoblende konden-
storbatterier, med koblingstider ned mot 20-40 ms.

Energiemanagement
Utstyr for Nettleie-reduksjon.


bilde2.jpgFRAKO har utviklet et system for å begrense effekt-toppverdier i industribedrifter for
derved å redusere nettleien.
Dette systemet er innført i tysk industri, sykehus og andre områder med svært godt resultat.
Prinsippet går ut på å ha som målsetting å redusere topp -effektuttaket med for eksempel
15-20 %.
Ved gjennomgang av alle større sekundærforbrukere , reduseres drifts/belastningstiden med for eksempel X minutter pr. time for utvalgte forbrukere. Men kravet er at produksjon ikke skal lide under toppeffekt - reduksjon.
Det er gjennomførbart hvis man ønsker å gjennomføre det, selv om man alltid møter
argumentet: "Det er nok mulig andre steder, men ikke her hos oss."< /p>

Weyler-KompensationsSysteme.

Kondensator-batterier for å forbedre forholdet reaktiv-aktiv effekt. Sparer transformatorer for unødvendig reaktiv effekt, og overharmoniske verdier.

WKS leverer høykvalitets-kompensajonsanlegg basert på de beste komponentene i markedet

Thyristor-koblende og kontaktorkoblende.

WKS er også leverandør av ls-tavler

Elspec Engineering Ltd.

www.elspec-ltd.com
Elspec Ltd har i tillegg til den revolusjonerende nyheten Nettanalysatorfamilien EG4K , også en enestående kondensatorbatteri - familie:

  • det ultrahurtige, thyristorkoblende kondensatorbatteriet type EQ Equalizer.
    Koblingstid 20-40ms.
  • det mer normale thyristorkoblende kondensatorbatteriet type Aktivar.
    koblingstid fra 1 sekund , opp til 3-4 sekunder.
  • Energi-kostnadsbesparende thyristorkoblende kondensatorbatterier.
  • Reduksjon av startstrøm for store elektromotorer ved hjelp av thyristorkoblende kondensatorbatterier.

Equalizer
Punktsveising i svake nett.

bilde3.jpgTakket være det ekstremt hurtigkoblende kondensatorbatteriet, reduseres bl.a.flimmerverdien ved punktsveising, til verdier som tilfredsstiller de strenge kravene nedfelt i FOL ( den nye forskriften om leveringskvalitet i nettet). Blunk i fordelingsnettet forsvinner.
Eksempel : Punktsveisemaskin hos Husqvarna, Sarpsborg.

Equalizer: 2,5 MVAR, 400 V, 50 Hz, P7 installert hos Husqvarna Sarpsborg
Punktsveising i svake og stive nett.

Ved punktsveising hos kunder tilkoblet nett.
Spenningsfallet som det høye reaktive strømuttaket fra nettet forårsaker, medføre en lavere sveise-effekt og derved et dårligere sveiseresultat.
Ved bruk av Equalizer vil den ekstremt hurtige leveransen av kapasitiv strøm, forårsake
at spenningsfallet i sveiseøyeblikket over trafoen blir sterkt redusert, og dermed vil
sveiseeffekten øke merkbart og man får en bedre sveis.

Eller man kan redusere sveisestrømmen.

Equalizer benyttes av alle førende Vindmøllefabrikanter for å sikre jevn spenning, både under
oppkobling mot nettet og ved vanlig drift.

Alle spenningsproblem eller effektfaktor-problem , løses elegant med så vel
Equalizer som Activar.

Sammen med oppspenningstrafo (for eksempel fra 690v til 66 kV eller andre
spenningsnivå) benyttes våre kondensatorbatterier til å heve nettspenningen på lange
overføringslinjer hos everk.

Vold Engineering AS

Sveene 37
3731 Skien

Tlf: 35 59 87 02
Fax: 35 54 65 46
Mob:45 00 30 09