ELSPEC MÅLEINSTRUMENTER

 

Det blir stadig flere større solcelleanlegg og ladeparker for elbil samt andre «plusskunder».  Disse installasjonene genererer harmoniske spenninger, og på den måten bidrar de til nødvendigheten av å kvalitetssikre spenningen på nettet.  Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL) stiller nemlig klare grenseverdier for harmonisk forvrengning.

 

Alle måleinstrumentene fra Elspec tilfredsstiller de krav som NVE - RME stiller til utstyr som skal måle i henhold til FOL, og som skal gi utskrifter og informasjon om grenseverdiene angitt i FOL avvikes.

Som følge av en patentert komprimeringsmetode på filformatet har instrumentene opp til ett års lagringskapasitet, og det er derfor ikke nødvendig å sette grenseverdier (triggere) da alle parametere blir lagret.  Man kan i etterkant gå tilbake i hendelsesforløpet og se alle detaljer, hvordan feil kan oppstå eller hvordan målepunktet blir berørt av feil andre steder i nettet.

 

Fast installerte spenningskvalitetsinstrumenter:

G4k-serien gjør det mulig å forutsi, forebygge og enkelt feilsøke på nettforstyrrelser uten behov for å stille inn trigger eller terskel for å fange spesifikke hendelser.

Toppmodellen G5DFR kan leveres med bl.a. integrert PMU og kommunikasjon på IEC 61850, og kan tidssynkroniseres med 1µs nøyaktighet.

Bruksområde er everk og industri.

  • G4400 spenningskvalitetsmåler
  • G5FDR spenningskvalitetsmåler

Portabelt spenningskvalitetsinstrument:

G4500 er et portabelt instrument der man benytter strømtenger og spenningsklemmer på aktuelt målepunkt, i primærkrets eller sekundærkrets.

Bruksområde er everk og industri.

Håndholdt spenningskvalitetsinstrument:

PureBB er en enkel å bruke plug and play-enhet som kontinuerlig registrerer alle parametere for effektkvalitet uten innstilling av grenseverdier eller opptak.  Enheten er tilgjengelig i to versjoner, 3-fase og 1-fase. 

Pure Black Box single phase er perfekt for forbruker.  Typisk legges denne igjen hos kunde for logging i en uke eller to før enheten tas inn for analyse av logget spenning.

 

Se demovideo av PureBB her

 

Analyseverktøy:

PQSCADA Sapphire er verktøyet som brukes til å analysere data fra alle typer instrumenter, ikke bare fra Elspecs PQ-instrumenter.  Det støtter også andre filformater som f.eks. COMTRADE og PQDIF (for eksempel for sammenligning av feilskriver i et vern).

 

Ta kontakt for en prat om instrumenter og hvorfor det er økende behov for å kunne måle spennings­kvalitet

 

 

FASEKOMPENSERENDE OG SPENNINGSKONTROLLERENDE PRODUKTER

 

Kondensatorbatterier

 

Elspec Ltd har, i tillegg til nettanalysatorfamilien EG4K, også en enestående kondensator­batteri­familie for å løse problemer ved spenning eller effektfaktor:

  • Equalizer - et ultrahurtig, thyristorkoblende kondensatorbatteri med koblingstid 20-40ms. Equalizer benyttes av alle førende vindmøllefabrikanter for å sikre jevn spenning, både under oppkobling mot nettet og ved vanlig drift.
  • Aktivar - et thyristorkoblende kondensatorbatteri med koblingstid fra 1 til 3-4 sekunder.

Kondensatorbatteriene reduserer effektuttak fra nettet ved å levere nødvendig reaktiv effekt ved f.eks. oppstart av motorer, og vil dermed være kostnadsbesparende.

 

Sammen med oppspenningstrafo (for eksempel fra 690v til 66 kV eller andre spenningsnivå) benyttes våre kondensatorbatterier også til å heve nettspenningen på lange overføringslinjer hos everk.

 

Vi leverer også kondensatorbatterier fra FRAKO og Weyler Kompensationssysteme.

 

Trinnkoblere

 

Trinnkoblere fra Maschinenfabrik Reinhausen er montert på en stor andel av norske krafttransformatorer. Vi kan videreformidle service på disse fra produsenten.