Vi har et samarbeide med MR Maschienenfabrik Reinhausen

med sitt omfattende program - med hovedvekt på Trinnkoblere særlig da Vakuum trinnkobler.

Men også tilleggsutstyr, reservedeler for alt levert utstyr.

Også kompensasjonsanlegg for høy og lavspenning.

Nyhet: distribusjons-transformator med integrert trinnkobler


Måleutstyr for Nettanalyse fra ELSPEC LTD.

Med produktfamilien G4k. Klasse A. Nær ubegrenset lagerkapasitet på grunn av patentert komprimeringsmetode.

G 4430/G4420 lagrer periode for periode strøm og spenning , slik at man ikke er avhengig av å sette grenseverdier. Alle parametre blir lagret, og man kan i ettertid gå tilbake i tidsforløp og man kan se hvordan feil kan oppstå, eller hvordan feil andre steder i nettet påvirker det relevante målestedet.

Måleinstrumentene tilfredsstiller de krav som NVE stiller til utstyr som skal måle i henhold til FOL, og som skal gi utskrifter og informasjon når grenseverdiene angitt i FOL avvikes.
Bruksområde

- Everk, fast installert eller bærbart
- Industri, fast installert eller bærbart


G 4420/ 30 gir all nødvendig informasjon for å overvåke nettet til enhver tid, i etterkant kan instrumentet gi nøyaktig hendelsesforløp i tiden før hendelsen, under hendelsen og etterpå.

G4430-G4420.gif
Skap.gif G4410.gif
G 4430/G4420
Utendørs oppstilling G 4410


Bærbar utførelse, EG 4500

Vesentlig er kommunikasjonsmuligheter, sampling 1024 samplinger/periode, klasse A, Internminne: 32GB

bilde.jpg

Komplett utstyr inkluderer

1 G4500 Bærbar enhet + Power kabel

4 Fleksible strømsløyfer

4 Spenningsklemmer

Installasjons CD + Brukermanual

Tilleggsutstyr

Mobilt analyse-laboratorium (MiniPC) med full PC funksjon

Bæreveske


Vold Engineering AS representerer også:

Fasekompenserende og spenningskontrollerende produkter.

bilde1.jpg

Levetiden til FRAKOs kvalitets kondensatorer forventes å overstige 20 år under forutsetning
at kondensatorene utstyres med drossel for å redusere faren for resonansfrekvens
(forårsaket av resonansfrekvens mellom svingekretsen kondensatorbatteri og trafo samt
størrelse på eventuelle overharmoniske frekvenser.)

Levetiden er sterkt avhengig av temperatur, nedstøving, skjevlast og overharmoniske spenningsverdier

I hovedsak leverer bedriften kontaktorkoblende kondensatorbatterier med eller uten
drossel, men de har i den senere tid også startet leveranse av thyristorkoblende konden-
storbatterier, med koblingstider ned mot 20-40 ms.

Energiemanagement
Utstyr for Nettleie-reduksjon.

bilde2.jpg

Weyler-KompensationsSysteme.

Kondensator-batterier for å forbedre forholdet reaktiv-aktiv effekt. Sparer transformatorer for unødvendig reaktiv effekt, og overharmoniske verdier.

WKS leverer høykvalitets-kompensajonsanlegg basert på de beste komponentene i markedet

Thyristor-koblende og kontaktorkoblende.

WKS er også leverandør av ls-tavler

Elspec Engineering Ltd.

www.elspec-ltd.com
Elspec Ltd har i tillegg til den revolusjonerende nyheten Nettanalysatorfamilien EG4K , også en enestående kondensatorbatteri - familie:

  • det ultrahurtige, thyristorkoblende kondensatorbatteriet type EQ Equalizer. Koblingstid 20-40ms.
  • det mer normale thyristorkoblende kondensatorbatteriet type Aktivar. koblingstid fra 1 sekund , opp til 3-4 sekunder.
  • Energi-kostnadsbesparende thyristorkoblende kondensatorbatterier.
  • Reduksjon av startstrøm for store elektromotorer ved hjelp av thyristorkoblende kondensatorbatterier.

Equalizer
Punktsveising i svake nett.

bilde3.jpg

Equalizer: 2,5 MVAR, 400 V, 50 Hz, P7 installert hos Husqvarna Sarpsborg
Punktsveising i svake og stive nett.

Ved punktsveising hos kunder tilkoblet nett.
Spenningsfallet som det høye reaktive strømuttaket fra nettet forårsaker, medføre en lavere sveise-effekt og derved et dårligere sveiseresultat.
Ved bruk av Equalizer vil den ekstremt hurtige leveransen av kapasitiv strøm, forårsake
at spenningsfallet i sveiseøyeblikket over trafoen blir sterkt redusert, og dermed vil
sveiseeffekten øke merkbart og man får en bedre sveis.

Eller man kan redusere sveisestrømmen.

Equalizer benyttes av alle førende Vindmøllefabrikanter for å sikre jevn spenning, både under
oppkobling mot nettet og ved vanlig drift.

Alle spenningsproblem eller effektfaktor-problem , løses elegant med så vel
Equalizer som Activar.

Sammen med oppspenningstrafo (for eksempel fra 690v til 66 kV eller andre
spenningsnivå) benyttes våre kondensatorbatterier til å heve nettspenningen på lange
overføringslinjer hos everk.