Hvem er vi?

Terje Vold - Daglig Leder

Dipl.Ing
Sterkstrøm, T U Berlin.

Spesialområde

  • Nettanalyse på høy- og lavspenningsnett, ev. med anbefaling om tiltak.
  • Leveranse av Nettanalyse-apparater for alle behov
  • Beregning av behov for kondensatorbatteri og leveranse av, enten
  • kontaktorkoblende kondensatorbatteri, eller
  • thyristorkoblende kondensatorbatteri.
  • Kondensatorbatterier for HS ute-anlegg
  • Måling av nettforurensing forårsaket av ikke lineære forbrukere, med levering av passive eller aktive filter.
  • Leveranse av LS-måletransformatorer/delbare måletransformatorer
  • Leveranse av nettrafoer med integrert trinnkobler og trinnkoblere
  • Vedlikehold av trinnkoblere i store transformatorer