Vold Engineering AS

Vi har nå et samarbeide med Maschienenfabrik Reinhausen- MR- trinnkoblere, MS kondensatorbatterier, aktive filtere.


 Vold Engineering AS samarbeider med og representerer følgende firma:


Elspec Ltd

MR Maschienenfabrik Reinhausen

Weyler KompensationsSysteme

FRAKO

ELSPEC-LTD

Nettanalyse

Vi gratulerer og vil takke SINTEF for at de valgte våre nettanalyseprodukter for sine forskningsprosjekt. SINTEF er ennå den største enkeltbruker av G4k familien.

.

Med tiden har vi solgt nær 200 nettanalysatorer til everk og industri

Brukerkurs for Spenningskvalitet

15. og 16. oktober 2014hadde vi brukerseminar ved SINTEF der Helge Seljeseth SINTEF presenterte sin brukererfaring med Elspec produktene for forskjellige oppgaver.

Utviklingssjef Asaf Laifer fra Elspec-ltd informerte om nyheter som kommer på markedet om kort tid.

Til sted var representanter fra everk og industri.

.

De viktigste fagområdene:

Nettanalyse Elspec-Ltd

G4k, G4500, DFR/G5

Nettanalyseprodukter

En-polede/trepolede for bruk hos husstander og enkle industrier.


Utføres av Vold Engineering AS.


Effektkvalitet 

Everk, vindkraftanlegg og industri
Energioptimalisering

Industri
Transformatorer

Everk og industri
Filtre - aktive og passive

Industri


Oppgaver som vi løser

Nettanalyse for everk og industri

Bedre effektkvalitet hos industribrukere

  • leveranse av kondensatorbatterier for å bedre effektfaktor
  • Leveranse av thyristorkoblende kondensatorbatterier for start av store motorer.
  • Innsparing av energi-kostnader for bedrifter ved hjelp av patentert thyristor-kondensatorbatterier.
  • leveranse av aktive og passive filtere for å bedre spenningskvalitet. Redusere THDV.

Forbedre spenningskvalitet og sikre spenninger over en gitt tid

Leveranse av Vakuum trinnkoblere fra MR i sekundær-stasjoner

Leveranse av el. materiell til everk og industri