Vold Engineering AS

Vold Engineering AS er fra september 2020 et datterselskap av NORPEC AS

 

Satsningsområdene er leveranser av produkter for måling og forbedring av spenningskvalitet hos everk og industri.  NORPEC AS leverer relevante tjenester til satsningsområdene slik som kalibrering, nettanalyse og rådgivning om effektforbedrende tiltak.

 

Web-baserte KUNDEDAGER 2021 ble arrangert av NORPEC i februar.

 

Om du er interessert i kurs på programvaren PQSCADA Sapphire, kan du melde din interesse her.

 

Vold Engineering AS samarbeider med og representerer følgende firma: