Vold Engineering AS

Vold Engineering AS er fra september 2020 et datterselskap av NORPEC AS

 

Satsningsområdene er leveranser av produkter for måling og forbedring av spenningskvalitet hos everk og industri.  NORPEC AS leverer relevante tjenester til satsningsområdene slik som kalibrering, nettanalyse og rådgivning om effektforbedrende tiltak.

 

Vold Engineering AS samarbeider med og representerer følgende firma: